Information

Az esemény felszólalói


Péter Lábody
SZTNH

Dénes Legeza
SZTNH

Katarina Kletečka
EURid

Katarina Casanova
EUIPO

Ákos Hrabovszki
EUIPO

Általános tudnivalók

Ezt az online szemináriumot az EUIPO a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) és az EURiddel együttműködésben szervezi. A szakértők előadásokat tartanak a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) és az induló vállalkozásoknak szóló kezdeményezésekről. Az online szeminárium ingyenes, a résztvevőknek regisztrálniuk kell.

Agenda

Moderátor: Dénes Legeza

10:00-10:15 CESTÜdvözlés és bemutatkozás Lábody Péter, jogi ügyekért felelős alelnök + néhány szó az EUIPO részéről
10:15-10:45Az Ön online jelenléte és a márka védelme - Katarína Kletečka, EURid
KÉRDÉS-FELELET
10:45-11:30KKV Alap 2022: Ákos Hrabovszki, EUIPO
KÉRDÉS-FELELET
11:30-12:00Könnyű benyújtás: Katarína Casanova, EUIPO
KÉRDÉS-FELELET
12:00A rendezvény zárása

Személyes adatok

*Kérjük, olyan formában adja meg nevét, ahogy szeretné, hogy a szeminárium után elérhető a jelenléti igazoláson megjelenjen

Uniós források vállalkozások/kkv-k számára

Szeretném megkapni az EUIPO európai uniós finanszírozással és más érdekes témákkal kapcsolatos közleményeit.

Jogi nyilatkozat

Az Ön adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor. A jelen közleményben szereplő információkat az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke alapján bocsátjuk rendelkezésre. Az Ön adatainak e regisztrációs oldalon történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Az eseményre, amelyre regisztrált, virtuális környezetben kerül sor. E célra kérjük, hogy a Zoom videokonferencia platformot használja. Ez a platform rendelkezik a virtuális eseményhez szükséges speciális funkciókkal. Az Ön adatainak Zoomban történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az EUIPO által a Zoom Video Communications alkalmazás segítségével szervezett virtuális események résztvevőinek szóló egyedi adatvédelmi nyilatkozatot.

Felhasználási feltételek

Az EUIPO által a Zoom-on keresztül szervezett virtuális eseményen résztvevő felhasználók beleegyeznek a következőkbe:

• bizalmasan kezelik az EUIPO-tól a virtuális eseményen való részvételhez kapott hitelesítési adatokat (esemény azonosítója, jelszó és felhasználónév);

• haladéktalanul értesítik az EUIPO-t a fent említett hitelesítési adatok elvesztése vagy ellopása esetén, vagy ha tudomást szereznek ezen adatok jogosulatlan használatáról, illetve a biztonságnak a virtuális eseményt esetlegesen befolyásoló bármely más megsértéséről;

• tiszteletben tartják az információk bizalmas jellegét, és az ilyen információk megosztásakor a szükséges elővigyázatossággal járnak el;

• elfogadják a Zoomon keresztül szervezett virtuális esemény során a videokonferencia-szolgáltatások használatából eredő információbiztonsági kockázatot;

• elfogadják, hogy az EUIPO nem vonható felelősségre a Zoom használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve az eseményen a Zoom használata során vagy annak következményeként harmadik feleknek okozott károkat is;

• felelősséget vállalnak a virtuális eseményen való részvételük során általuk közzétett valamennyi információ pontosságáért, teljességéért és helytállóságáért;

• a virtuális eseményt nem használják fel olyan tartalom továbbítására, amely jogellenes, vagy szoftver vírust vagy hasonló káros elemeket tartalmaz;

• elfogadják, hogy az EUIPO lemond minden felelősségről a felhasználók vagy bármely más harmadik fél által a platformra feltöltött anyagok jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban;

• nem vonják felelősségre az EUIPO-t olyan csatlakozási problémákért, amelyekkel a felhasználók a platform alkalmazása során szembesülhetnek, és amelyek nem közvetlenül az EUIPO-nak tulajdoníthatók.