Information

Az esemény felszólalói


Moderátor: Bence Varga
Nemzetközi Védjegy Osztály

Judit Csenke
EUIPO

Ákos Hrabovszki
EUIPO

Általános tudnivalók

Ezt az online szemináriumot az EUIPO a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben szervezi. Az EUIPO szakértői előadásokat tartanak a szellemitulajdon-jogászok, jogi asszisztensek és más szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó szakemberek számára a szellemitulajdon-joggal kapcsolatos fontos témákról. Az online szeminárium ingyenes, a résztvevőknek regisztrálniuk kell.

Agenda

10:00-10:10 Köszöntés és bevezetés
EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK:
10:10-11:10a) Az európai uniós védjegyek vizsgálata az EUIPO-nál a feltétlen kizáró okok szemszögéből. Hogyan történik?
b) A feltétlen kizáró okok rövid áttekintése néhány példával [7(1)(a)-(m).
c) EUVR 7. cikk (3) - A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség. Mit tegyünk és mit érdemes elkerülni amikor a válaszunkban a 7. Cikk (3) bekezdésére hivatkozunk?
KÉRDÉS-FELELET
11:10-11:30A kkv-alap rövid bemutatása
11:30Zárás

Személyes adatok

*Kérjük, olyan formában adja meg nevét, ahogy szeretné, hogy a szeminárium után elérhető a jelenléti igazoláson megjelenjen

Szeretném, ha legközelebb meghívnának.

Uniós források vállalkozások/kkv-k számára

Szeretném megkapni az EUIPO európai uniós finanszírozással és más érdekes témákkal kapcsolatos közleményeit.

Jogi nyilatkozat

Az Ön adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor. A jelen közleményben szereplő információkat az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke alapján bocsátjuk rendelkezésre. Az Ön adatainak e regisztrációs oldalon történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Az eseményre, amelyre regisztrált, virtuális környezetben kerül sor. E célra kérjük, hogy a Zoom videokonferencia platformot használja. Ez a platform rendelkezik a virtuális eseményhez szükséges speciális funkciókkal. Az Ön adatainak Zoomban történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az EUIPO által a Zoom Video Communications alkalmazás segítségével szervezett virtuális események résztvevőinek szóló egyedi adatvédelmi nyilatkozatot.

Felhasználási feltételek

Az EUIPO által a Zoom-on keresztül szervezett virtuális eseményen résztvevő felhasználók beleegyeznek a következőkbe:

• bizalmasan kezelik az EUIPO-tól a virtuális eseményen való részvételhez kapott hitelesítési adatokat (esemény azonosítója, jelszó és felhasználónév);

• haladéktalanul értesítik az EUIPO-t a fent említett hitelesítési adatok elvesztése vagy ellopása esetén, vagy ha tudomást szereznek ezen adatok jogosulatlan használatáról, illetve a biztonságnak a virtuális eseményt esetlegesen befolyásoló bármely más megsértéséről;

• tiszteletben tartják az információk bizalmas jellegét, és az ilyen információk megosztásakor a szükséges elővigyázatossággal járnak el;

• elfogadják a Zoomon keresztül szervezett virtuális esemény során a videokonferencia-szolgáltatások használatából eredő információbiztonsági kockázatot;

• elfogadják, hogy az EUIPO nem vonható felelősségre a Zoom használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve az eseményen a Zoom használata során vagy annak következményeként harmadik feleknek okozott károkat is;

• felelősséget vállalnak a virtuális eseményen való részvételük során általuk közzétett valamennyi információ pontosságáért, teljességéért és helytállóságáért;

• a virtuális eseményt nem használják fel olyan tartalom továbbítására, amely jogellenes, vagy szoftver vírust vagy hasonló káros elemeket tartalmaz;

• elfogadják, hogy az EUIPO lemond minden felelősségről a felhasználók vagy bármely más harmadik fél által a platformra feltöltött anyagok jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban;

• nem vonják felelősségre az EUIPO-t olyan csatlakozási problémákért, amelyekkel a felhasználók a platform alkalmazása során szembesülhetnek, és amelyek nem közvetlenül az EUIPO-nak tulajdoníthatók.