Information

 

General Information

This online seminar is organized by the EUIPO in collaboration with the Patent Office of the Republic of Latvia. Experts from EUIPO will deliver presentations about relevant Intellectual Property topics aimed at IP Lawyers, paralegals and other IP professionals . The online seminar is free of charge, attendees do need to register below.
Semināra dalībniekiem būs iespēja izvēlēties audio kanālu, lai varētu klausīties audio tulkojumu latviešu valodā

Speakers


Gonzalo Bilbao Tejada
Operations Department, EUIPO

Swetlana Braun
Customer Department, EUIPO

Ilze Grava
(moderator) Intellectual Property Information Centre, Latvian Patent Office

Agenda

10:30 EESTWelcome and introduction
10:40Proof of use at the EUIPO: best practices
11:20Q & A
11:30How to prove reputation of the trade mark in the European Union at the EUIPO: best strategies
12:10Q & A
12:20What’s new in EUIPO ? (SME Fund, eRegister, communications with EUIPO)
12:45Q & A
12:50Closure

Personal information
Saistību atruna

Uz jūsu datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantu. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi šajā reģistrācijas lappusē skatīt šo paziņojumu par privātumu.

Pasākums, uz kuru jūs reģistrējaties, notiks tiešsaistes vidē. Šim nolūkam jūs lūgs izmantot Zoom videokonferences platformu, kas pieļauj konkrētus elementus, kādi nepieciešami šim tiešsaistes pasākumam. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi Zoom vidē lūdzam skatīt Īpašo paziņojumu par privātumu dalībniekiem virtuālajos pasākumos, ko organizē EUIPO, izmantojot Zoom videosakarus.

Lietošanas apstākļi

Lietotāji, kuri piedalās tiešsaistes pasākumā, ko EUIPO organizē Zoom vidē, piekrīt:

• nodrošināt konfidencialitāti akreditācijas datiem (pasākuma ID, parolei un lietotāja vārdam), ko tie saņēmuši no EUIPO, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā;

• nekavējoties ziņot EUIPO, ja akreditācijas dati ir nozaudēti vai nozagti vai ja kļuvis zināms par šo datu jebkādu neatļautu lietošanu vai drošības pārkāpumu, kas var ietekmēt tiešsaistes pasākumu;

• respektēt informācijas konfidencialitāti un veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, kopīgojot šādu informāciju;

• uzņemties informācijas drošības risku, kāds rodas no videokonferences pakalpojumu izmantošanas Zoom vidē organizēta tiešsaistes pasākuma laikā;

• apzināties, ka EUIPO neatbild par jebkādu zaudējumu vai kaitējumu, kāds rodas Zoom lietošanas rezultātā, tostarp trešām pusēm nodarītu kaitējumu, kas radies pasākuma laikā vai Zoom lietošanas rezultātā;

• uzņemties atbildību par precizitāti, pilnīgumu un samērīgumu visai informācijai, ko tie atklāj, piedaloties tiešsaistes pasākumā;

• neizmantot tiešsaistes pasākumu, lai pārsūtītu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs vai satur programmatūru vīrusus vai līdzīgus kaitīgus elementus;

• apzināties, ka EUIPO noraida jebkādu atbildību par tādu materiālu nelikumīgu izmantošanu, ko jebkura trešā persona vai lietotāji augšupielādējuši platformā;

• neprasīt no EUIPO atbildību par jebkādām pieslēguma problēmām, ar kādām lietotāji varētu saskarties platformā un kas nav tieši attiecināmas uz EUIPO.