Information

 

Algemene info

Dit webinar wordt georganiseerd door het EUIPO in samenwerking met de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) en het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP). Deskundigen zullen presentaties verzorgen over relevante initiatieven voor IP-professionals, met de nadruk op initiatieven voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en startende ondernemingen. Het online seminar is gratis, maar deelnemers dienen zich wel te registreren via de link hieronder.


Tineke van Hoey
Jurist, BOIP

Christophe Du Jardin
IE expert, EUIPO

Sophia Bonne
Hoofdadviseur en erkend bemiddelaar, EUIPO

Claire Pototsky
Klantenondersteuning, EUIPO

Gunther Aelbrecht
Adviseur – generaal a.i., DIE

Jan Janssen
Petillion, Brussels

Flip Petillion
Petillion, Brussels

Voorlopige agenda

Moderator: Elke Van Rysselberghe, attaché, DIE
14:00-14:05 Introductie, Gunther Aelbrecht, DIE
14:05-14:20Bewijs van gebruik bij het BOIP, Tineke Van Hoey, BOIP
14:20-14:35Bewijs van gebruik bij het EUIPO, Christophe Du Jardin, EUIPO
14:35-14:50Bekendheid van oudere merken: voorbeelden van jurisprudentie bij het BOIP, Tineke Van Hoey, BOIP
14:50-15:05Bekendheid van oudere merken: voorbeelden van jurisprudentie bij het EUIPO, Christophe Du Jardin, EUIPO
15:05-15:20V&A
15:20:15:35Pauze
15:35-15:50Alternatieve geschillenbeslechting en intellectuele eigendom: ontwikkelingen in België – Flip Petillion en Jan Janssen (Petillion Law)
15:50-16:05Alternatieve geschillenbeslechting en intellectuele eigendom bij het EUIPO, Sophia Bonne, EUIPO
16:05-16:20Vandaag komt u meer te weten over wat nieuw is bij het EUIPO en met name over het mkb-fonds, het e-Register en verschillende belangrijke wijzigingen in de communicatie met het EUIPO, Claire Pototsky, EUIPO
16:20-16:30Laatste opmerkingen, V&A en conclusie

Persoonsgegevens
Afwijzing van aansprakelijkheid

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De informatie in deze mededeling wordt verstrekt overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2018/1725. Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens op deze aanmeldpagina kunt u deze privacyverklaring raadplegen.

Het evenement waarvoor u zich aanmeldt, vindt in een virtuele omgeving plaats. Wij nodigen u dan ook uit gebruik te maken van het videoconferencingplatform Zoom, dat specifieke functies biedt die nodig zijn voor dit virtuele evenement. Voor nadere informatie over de verwerking van uw gegevens in Zoom kunt u de Specifieke privacyverklaring voor deelnemers aan virtuele evenementen van EUIPO via Zoom Video Communications raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikers die deelnemen aan een virtueel evenement van EUIPO via Zoom verklaren dat zij:

• de toegangsgegevens die zij van EUIPO hebben ontvangen voor de deelname aan het virtuele evenement (evenement-ID, wachtwoord en gebruikersnaam) geheim houden;

• bij verlies of diefstal van die gegevens of bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van die gegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging die schadelijk kan zijn voor het virtuele evenement, EUIPO daarvan onmiddellijk in kennis stellen;

• de vertrouwelijkheid van informatie eerbiedigen en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen bij het delen van informatie;

• het informatiebeveiligingsrisico aanvaarden dat voortvloeit uit het gebruik van de videoconferencingdiensten tijdens het via Zoom georganiseerde virtuele evenement;

• aanvaarden dat EUIPO niet aansprakelijk is voor welk verlies of welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van Zoom, met inbegrip van schade veroorzaakt aan derden, tijdens of voortvloeiend uit het gebruik van Zoom bij het evenement;

• de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de nauwkeurigheid, volledigheid en relevantie van alle informatie die zij als deelnemer aan het virtuele evenement bekendmaken;

• het virtuele evenement niet gebruiken voor het doorgeven van onrechtmatige inhoud of inhoud die softwarevirussen of soortgelijke schadelijke componenten bevat;

• aanvaarden dat EUIPO elke vorm van aansprakelijkheid afwijst voor onrechtmatig gebruik van materialen die gebruikers of andere derden naar het platform uploaden;

• EUIPO niet aansprakelijk zullen stellen voor eventuele door hen ondervonden problemen met de verbinding met het platform die niet rechtstreeks te wijten zijn aan EUIPO.