Information

Az esemény felszólalói


dr. Lábody Péter
SZTNH

dr. Legeza Dénes
EUIPO

dr. Rakács Kitti
SZTNH

Mitter Anna Róza
Mittersisters, start-up

Nicolas Vigneron
EUIPO

Katarína Casanova
EUIPO

Általános tudnivalók

Ezt az online szemináriumot az EUIPO a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) együttműködve szervezi. A szakértők előadásokat tartanak a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) és az induló vállalkozásoknak szóló kezdeményezésekről. Az online szeminárium ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az eseményt rögzítjük.

Program

Moderátor: Legeza Dénes

10:00- 10:10Üdvözlés és bemutatkozás
  • dr. Lábody Péter jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnökhelyettes, SZTNH
  • Nicolas Vigneron, Szolgálatvezető (CESNS), EUIPO
10:10 - 10:55KKV-ALAP: Szellemi tulajdonnal kapcsolatos uniós finanszírozás – dr. Legeza Dénes, EUIPO
Az „Afrika IP SME Helpdesk” kkv-segélyszolgálat - dr. Legeza Dénes, EUIPO
  • KÉRDÉS-FELELET
10:55 - 11:30Hogyan és főleg miért érdemes védjegyet szerezni? dr. Rakács Kitti, jogi ügyintéző, Védjegy és Design Főosztály, SZTNH
  • KÉRDÉS-FELELET
11:30 - 12:10Uniós védjegyek és formatervezési minták bejelentése az egyszerű bejelentőlap segítségével - Katarína Casanova, EUIPO
  • KÉRDÉS-FELELET
12:10 - 12:30Magyar KKV tapasztalatcsere Mitter Anna Róza, Mittersisters start-up alapító tulajdonosa (védjegyek, sikeres kkv alap igénybevétele)
  • KÉRDÉS-FELELET
12:30A rendezvény zárása

Személyes adatok

*Kérjük, olyan formában adja meg nevét, ahogy szeretné, hogy a szeminárium után elérhető a jelenléti igazoláson megjelenjen

Uniós források vállalkozások/kkv-k számára

Szeretném megkapni az EUIPO európai uniós finanszírozással és más érdekes témákkal kapcsolatos közleményeit.

Jogi nyilatkozat

Az Ön adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor. A jelen közleményben szereplő információkat az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikke alapján bocsátjuk rendelkezésre. Az Ön adatainak e regisztrációs oldalon történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Az eseményre, amelyre regisztrált, virtuális környezetben kerül sor. E célra kérjük, hogy a Zoom videokonferencia platformot használja. Ez a platform rendelkezik a virtuális eseményhez szükséges speciális funkciókkal. Az Ön adatainak Zoomban történő kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az EUIPO által a Zoom Video Communications alkalmazás segítségével szervezett virtuális események résztvevőinek szóló egyedi adatvédelmi nyilatkozatot.

Felhasználási feltételek

Az EUIPO által a Zoom-on keresztül szervezett virtuális eseményen résztvevő felhasználók beleegyeznek a következőkbe:

• bizalmasan kezelik az EUIPO-tól a virtuális eseményen való részvételhez kapott hitelesítési adatokat (esemény azonosítója, jelszó és felhasználónév);

• haladéktalanul értesítik az EUIPO-t a fent említett hitelesítési adatok elvesztése vagy ellopása esetén, vagy ha tudomást szereznek ezen adatok jogosulatlan használatáról, illetve a biztonságnak a virtuális eseményt esetlegesen befolyásoló bármely más megsértéséről;

• tiszteletben tartják az információk bizalmas jellegét, és az ilyen információk megosztásakor a szükséges elővigyázatossággal járnak el;

• elfogadják a Zoomon keresztül szervezett virtuális esemény során a videokonferencia-szolgáltatások használatából eredő információbiztonsági kockázatot;

• elfogadják, hogy az EUIPO nem vonható felelősségre a Zoom használatából eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve az eseményen a Zoom használata során vagy annak következményeként harmadik feleknek okozott károkat is;

• felelősséget vállalnak a virtuális eseményen való részvételük során általuk közzétett valamennyi információ pontosságáért, teljességéért és helytállóságáért;

• a virtuális eseményt nem használják fel olyan tartalom továbbítására, amely jogellenes, vagy szoftver vírust vagy hasonló káros elemeket tartalmaz;

• elfogadják, hogy az EUIPO lemond minden felelősségről a felhasználók vagy bármely más harmadik fél által a platformra feltöltött anyagok jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban;

• nem vonják felelősségre az EUIPO-t olyan csatlakozási problémákért, amelyekkel a felhasználók a platform alkalmazása során szembesülhetnek, és amelyek nem közvetlenül az EUIPO-nak tulajdoníthatók.