Information

Pasākuma runātāji


Agris Batalauskis
LPO

Māra Vilciņa
LPO

Mārtiņš Kokalis
EUIPO

Sébastien Hanck
EUIPO

Annija Kanska
Cerannic

Jānis Bernāns

Ieva Smilgaine
EUIPO

Vispārīga informācija

Šo tiešsaistes semināru EUIPO organizē sadarbībā ar Patentu valdi (LPO). Eksperti iepazīstinās ar attiecīgiem Intelektuālā īpašuma tematiem. Tiešsaistes seminārs ir bezmaksas, taču dalībniekiem jāreģistrējas zemāk.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis tiešsaistes seminārs tiks ierakstīts.

Programma

Moderators: Mārtiņš Kokalis, EUIPO piesaistītais eksperts Patentu valdē

10:00-10:10 EESTAtklāšanas un ievadvārdi:
  • Agris Batalauskis, Patentu valdes direktors
  • Sébastien Hanck, EUIPO
10:10-11:00MVU FONDS: ES finansējums intelektuālajam īpašumam, Māra Vilciņa, Patentu valde
African IP SME Helpdesk, Māra Vilciņa, Patentu valde
  • JAUTĀJUMI UN ATBILDES
11:00-11:30a) MVU fonda pieredze: Latvijas uzņēmēja – Annija Kanska, uzņēmēja un zīmola “Cerannic” radītāja
b) MVU fonda pieredze: Latvijas uzņēmējs – Jānis Bernāns, uzņēmējs un zīmola zipa.lv attīstītājs
  • JAUTĀJUMI UN ATBILDES
11:30-12:00Vienkāršots dokumentu iesniegšanas process (EUTM & RCD), Ieva Smilgaine, EUIPO
  • JAUTĀJUMI UN ATBILDES
12:00Semināra noslēgums

Personas informācija

*Lūdzu, norādiet savu vārdu un uzvārdu, ja vēlaties, lai tas parādītos dalības apliecinājumā, kas pieejams pēc semināra.

ES finansējums uzņēmumiem/MVU
Saistību atruna

Uz jūsu datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantu. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi šajā reģistrācijas lappusē skatīt šo paziņojumu par privātumu.

Pasākums, uz kuru jūs reģistrējaties, notiks tiešsaistes vidē. Šim nolūkam jūs aicinās izmantot Zoom videokonferenču platformu. Šai platformai ir īpašas iezīmes, kas nepieciešamas šim tiešsaistes pasākumam. Plašākai informācijai par jūsu datu apstrādi Zoom vidē lūdzam skatīt Īpašo paziņojumu par privātumu dalībniekiem virtuālajos pasākumos, ko organizē EUIPO, izmantojot Zoom videosakarus.

Lietošanas nosacījumi

Lietotāji, kuri piedalās tiešsaistes pasākumā, ko EUIPO organizē Zoom vidē, piekrīt:

• nodrošināt konfidencialitāti akreditācijas datiem (pasākuma ID, parolei un lietotāja vārdam), ko tie saņēmuši no EUIPO, lai piedalītos tiešsaistes pasākumā;

• nekavējoties ziņot EUIPO, ja iepriekš minētie akreditācijas dati ir nozaudēti vai nozagti vai ja kļuvis zināms par šo datu jebkādu neatļautu lietošanu vai drošības pārkāpumu, kas var ietekmēt tiešsaistes pasākumu;

• respektēt informācijas konfidencialitāti un veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, kopīgojot šādu informāciju;

• uzņemties informācijas drošības risku, kāds rodas no videokonferences pakalpojumu izmantošanas Zoom vidē organizēta tiešsaistes pasākuma laikā;

• apzināties, ka EUIPO neatbild par jebkādu zaudējumu vai kaitējumu, kāds rodas Zoom lietošanas rezultātā, tostarp trešām pusēm nodarītu kaitējumu, kas radies pasākuma laikā vai Zoom lietošanas rezultātā;

• uzņemties atbildību par precizitāti, pilnīgumu un atbilstīgumu visai informācijai, ko tie atklāj, piedaloties tiešsaistes pasākumā;

• neizmantot tiešsaistes pasākumu, lai pārsūtītu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs vai satur programmatūru vīrusus vai līdzīgus kaitīgus elementus;

• apzināties, ka EUIPO noraida jebkādu atbildību par tādu materiālu nelikumīgu izmantošanu, ko jebkura trešā persona vai lietotāji augšupielādējuši platformā;

• nesaukt EUIPO pie atbildības par jebkādām savienojuma problēmām, ar kurām lietotāji varētu saskarties un par kurām EUIPO nav tieši atbildīgs.