Information

Přednášející


Jana Engelová Pavková
ÚPV ČR

Anna Arellanesová
ÚPV ČR

Viktor Kliment
ÚPV ČR

Petr Novotný
Trademark & Law Office

Martina Schneider
EUIPO

Viktor Hradil
EUIPO

Jan Čerňanský
EUIPO

Obecné informace

Tento online seminář pořádá EUIPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV). Odborníci z obou úřadů přednesou prezentace k tématům a iniciativám zaměřeným na malé a střední podniky (MSP) a začínající podniky.

Online seminář je zdarma, účastníci se musí zaregistrovat níže.

Moderátor: Anna Arellanesová, ÚPV ČR

Fond pro malé a střední podniky: grantový program na podporu práv duševního vlastnictví evropských malých a středních podniků

10:00 -10:10Zahájení semináře - úvodní slovo:
  • Jana Engelová Pavková, Vedoucí kanceláře Úřadu průmyslového vlastnictví
  • Martina Schneider, Vedoucí odboru, EUIPO
10:10 -10:50Fond pro malé a střední podniky: Fond na podporu malých a středních podniků - Viktor Hradil, EUIPO
Africa IP SME Helpdesk – Viktor Hradil, EUIPO
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
10:50 -11:20Podpory ochrany průmyslového vlastnictví v ČR v letech 2022 - 2023 - Viktor Kliment, ÚPV ČR
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
11:20 -11:45SME Fund pohledem poskytovatele IP Scanu, Petr Novotný, Neolegal Trademark & Law Office
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
11:45 -12:20EasyFiling - Jan Čerňanský, EUIPO
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
12:20Ukončení semináře

Osobní údaje

*Uveďte prosím své jméno tak, jak si přejete, aby bylo uvedeno na potvrzení o účasti, které bude k dispozici po skončení semináře.

Fondy EU pro podniky / MSP

Mám zájem dostávat sdělení EUIPO o financování EU a dalších zajímavých tématech.Zaregistrujte se zde.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Zpracování vašich údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Informace v tomto sdělení jsou poskytnuty podle článků 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725. Podrobné informace o zpracování vašich údajů na této registrační stránce naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Akce, na kterou se registrujete, proběhne ve virtuálním prostředí. Za tímto účelem budete vyzváni k použití aplikace Zoom, což je platforma pro videokonference. Tato platforma má specifické funkce potřebné pro tuto virtuální akci. Podrobné informace o zpracování vašich údajů aplikací Zoom naleznete zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů účastníků virtuálních akcí organizovaných úřadem EUIPO s využitím služeb Zoom Video Communications.

Podmínky použití

Uživatelé zúčastňující se virtuální akce organizované úřadem EUIPO prostřednictvím aplikace Zoom se zavazují:

• zajistit důvěrnost přihlašovacích údajů (identifikačních údajů akce, hesla a uživatelského jména), které obdrží od úřadu EUIPO za účelem účasti na dané virtuální akci,

• neprodleně uvědomit úřad EUIPO, pokud dojde ke ztrátě či odcizení výše uvedených přihlašovacích údajů nebo pokud se dozvědí o jakémkoli nepovoleném použití těchto údajů či o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti s možným dopadem na danou virtuální akci,

• zachovat důvěrnost informací a při jejich sdílení přijímat nezbytná preventivní opatření,

• přijmout riziko týkající se bezpečnosti informací vyplývající z používání videokonferenčních služeb během dané virtuální akce organizované prostřednictvím aplikace Zoom,

• akceptovat, že úřad EUIPO nenese odpovědnost za žádné ztráty či škody způsobené používáním aplikace Zoom, ani za škody vzniklé třetím stranám, a to během používání aplikace Zoom pro účely dané akce nebo v jeho důsledku,

• převzít odpovědnost za přesnost, úplnost a relevantnost veškerých informací, které zpřístupní v rámci své účasti na dané virtuální akci,

• nevyužívat danou virtuální akci k přenosu jakéhokoli obsahu, který je nezákonný nebo obsahuje softwarové viry či obdobné škodlivé komponenty,

• akceptovat, že úřad EUIPO se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli neoprávněné využití materiálů nahraných na platformu Zoom uživateli nebo jakoukoli třetí stranou,

• nečinit úřad EUIPO odpovědný v souvislosti s jakýmkoli problémem s připojením, s nímž se uživatelé mohou setkat při využívání platformy Zoom a který není přímo způsoben úřadem EUIPO.