Information

Přednášející


Iva Koutná
ÚPV ČR

Sébastien Hanck
EUIPO

Anna Arellanesová
ÚPV ČR

Eftychia Damianidou
EUIPO

Eva Schneiderová
ÚPV ČR

Jakub Jůzl
ÚPV ČR

Vojtěch Kropáček
EUIPO

Petr Novotný
Neolegal Trademark & Law Office

Viktor Hradil
EUIPO

Obecné informace

Tento online seminář pořádá EUIPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Odborníci budou přednášet na relevantní témata z oblasti duševního vlastnictví pro právníky, advokátní koncipienty a další odborníky v oblasti duševního vlastnictví. Online seminář je zdarma, účastníci se však musí zaregistrovat níže.

Agenda

Moderátor: Anna Arellanesová, ÚPV ČR

10:00 -10:10 CETZahájení semináře – úvodní slovo
  • Iva Koutná, ředitelka odboru ochranných známek, ÚPV ČR
  • Sébastien Hanck, Vedoucí oddělení služeb zákaznických dat (EUIPO)
10:10 -10:45Mezinárodní třídník výrobků a služeb (12. vydání) a další novinky a změny – Eftychia Damianidou, EUIPO
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
10:45 -11:05Praktické rady a tipy při zatřiďování v rámci podání národních ochranných známek” - Eva Schneiderová, ÚPV ČR
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
11.05-11.25Online podávání přihlášek” – Jakub Jůzl, ÚPV ČR
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
11.25-12.00Jak úspěšně prokázat získání rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 3 nařízení o OZ EU - Vojtěch Kropáček, EUIPO
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
12.00-12.20 IP scan Enforcement – představení pilotního projektu - Petr Novotný, Neolegal Trademark & Law Office
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
12.20-12.35 Novinky v EUIPO – Viktor Hradil, EUIPO
  • OTÁZKY A ODPOVĚDI
12.35 Ukončení semináře

Osobní údaje

*Uveďte prosím své jméno tak, jak si přejete, aby bylo uvedeno na potvrzení o účasti, které bude k dispozici po skončení semináře.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Zpracování vašich údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Informace v tomto sdělení jsou poskytnuty podle článků 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725. Podrobné informace o zpracování vašich údajů na této registrační stránce naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Akce, na kterou se registrujete, proběhne ve virtuálním prostředí. Za tímto účelem budete vyzváni k použití aplikace Zoom, což je platforma pro videokonference. Tato platforma má specifické funkce potřebné pro tuto virtuální akci. Podrobné informace o zpracování vašich údajů aplikací Zoom naleznete zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů účastníků virtuálních akcí organizovaných úřadem EUIPO s využitím služeb Zoom Video Communications.

Podmínky použití

Uživatelé zúčastňující se virtuální akce organizované úřadem EUIPO prostřednictvím aplikace Zoom se zavazují:

• zajistit důvěrnost přihlašovacích údajů (identifikačních údajů akce, hesla a uživatelského jména), které obdrží od úřadu EUIPO za účelem účasti na dané virtuální akci,

• neprodleně uvědomit úřad EUIPO, pokud dojde ke ztrátě či odcizení výše uvedených přihlašovacích údajů nebo pokud se dozvědí o jakémkoli nepovoleném použití těchto údajů či o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti s možným dopadem na danou virtuální akci,

• zachovat důvěrnost informací a při jejich sdílení přijímat nezbytná preventivní opatření,

• přijmout riziko týkající se bezpečnosti informací vyplývající z používání videokonferenčních služeb během dané virtuální akce organizované prostřednictvím aplikace Zoom,

• akceptovat, že úřad EUIPO nenese odpovědnost za žádné ztráty či škody způsobené používáním aplikace Zoom, ani za škody vzniklé třetím stranám, a to během používání aplikace Zoom pro účely dané akce nebo v jeho důsledku,

• převzít odpovědnost za přesnost, úplnost a relevantnost veškerých informací, které zpřístupní v rámci své účasti na dané virtuální akci,

• nevyužívat danou virtuální akci k přenosu jakéhokoli obsahu, který je nezákonný nebo obsahuje softwarové viry či obdobné škodlivé komponenty,

• akceptovat, že úřad EUIPO se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli neoprávněné využití materiálů nahraných na platformu Zoom uživateli nebo jakoukoli třetí stranou,

• nečinit úřad EUIPO odpovědný v souvislosti s jakýmkoli problémem s připojením, s nímž se uživatelé mohou setkat při využívání platformy Zoom a který není přímo způsoben úřadem EUIPO.